Zoek in Assortiment

 

 

 

 

 

Halal

De producten van Meet our Meat zijn gegarandeerd 100% halal.

De betekenis van het Arabische woord halal is toegestaan, rechtmatig en rein. Halal wordt vaak direct gelinkt aan voedsel, maar het heeft eigenlijk betrekking op alle daden en producten die zijn toegestaan voor de mensen. Of eten wel of niet halal is, wordt bepaald door de oorsprong, de manier van slachten en de bereidingswijze.

Net als joden kennen moslims voorschriften voor het slachten van dieren voor consumptie. Er zijn verschillende voorwaarden die in acht genomen moeten worden voordat het vlees is toegestaan voor consumptie (halal)
De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • de slachter moet een moslim zijn die bekwaam is in het slachten;
  • de slachtplaats moet rein zijn;
  • de slachter moet zorg dragen voor het comfort van het dier; het slachtmes mag bijvoorbeeld niet zichtbaar zijn voor het dier of in de nabijheid van het dier geslepen worden; het slachten mag niet door andere dieren gezien worden;
  • het dier wordt met de kop in de richting van de qibla (Mekka) geplaatst;
  • voordat een dier geslacht wordt, spreekt de slachter de woorden Bismillah, Allahoe Akbar (in naam van God, God is de grootste) uit, waarmee hij zijn dankbaarheid en respect uit voor God die, volgens de islam, in het voedsel voorziet;
  • worden in één beweging de halsslagader en de luchtpijp doorgesneden

Andere voorwaarden die van belang zijn:
De omstandigheden waarin een dier gefokt werd, de kwaliteit van het voedsel en het onderdak dat het kreeg, evenals de wijze van transport en de afstand kan ook een rol spelen bij de beoordeling of het vlees halal is. Dierenwelzijn is, volgens de islam, een belangrijke verantwoordelijkheid die God de mens toevertrouwde.
De islam stelt dat al het vlees dat geofferd is in naam van iets anders dan God, onrein (haram) is.

Onze slachterij (van runderen, kalveren en lammeren) is gecertificeerd door Halal Audit Company (HAC). Certificaten liggen ter inzage op ons bezoekadres.

Nieuwsbrief

100% Halal

De producten van Meet our Meat zijn gegarandeerd 100% halal.

De betekenis van het Arabische woord halal is toegestaan, rechtmatig en rein. Halal wordt vaak direct gelinkt ... lees verder

Contact

Catharijnesingel 66

3511 GK  Utrecht

T 030-743 56 59 [24/7]

E info@meet-our-meat.nl